Kadry i płace

Ułożone monety

  • czynności związane z zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników (umowy o pracę, umowy zlecenie i o dzieło, świadectwa pracy, zgłaszanie i wyrejestrowania z ZUS)
  • sporządzanie listy płac
  • sporządzanie i wysyłanie miesięcznych deklaracji ZUS
  • wyliczanie miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od łącznej kwoty dokonanych wypłat (PIT-4 i PIT-8A)
  • sporządzanie rocznych informacji o uzyskanych dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11, PIT-4R)
  • wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu pracowników