Księgowość

Sprawdzanie rachunków

  • prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów
  • prowadzenie ryczałtu ewidencjonowanego, karty podatkowej
  • prowadzenie rejestrów VAT
  • obsługa plików JPK
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia
  • sporządzanie rocznych zeznań podatkowych
  • prowadzenie rozliczeń z Urzędem Skarbowym i ZUS
  • rozliczanie rolników